Ekologisk mat

I takt med att allt fler vill ha hälsosamma och giftfria alternativ har ekologisk mat blivit allt mer populär. Men det är inte säkert att ekologisk mat är nyttigare. Det verkar inte finnas några stora skillnader i till exempel näringsinnehåll mellan konventionellt odlad och ekologiskt odlade frukter och grönsaker. Däremot är ekologisk mat bättre för miljön eftersom den bidrar till att minska förekomsten av gifter och bekämpningsmedel i naturen.

Men vad innebär ekologisk mat? Grönsaker, frukt och spannmål som odlas ekologiskt får inte besprutas med kemiska bekämpningsmedel. För att kött ska få säljas som ekologiskt krävs både att djuren har fått vara mycket utomhus och de får äta ekologisk mat, helst odlad på den egna gården. Djuren får inte heller behandlas med antibiotika om det inte är absolut nödvändigt. Fisk och djur som jagas i det vilda kan aldrig säljas som ekologiskt, även om viltkött är mycket klimatsmart.

För att en vara ska få säljas som ekologisk i Sverige krävs att produkten blir kontrollerad och certifierad av en godkänd kontrollinstans. Inom EU används ofta en grön symbol med ett löv för att visa att produkten uppfyller EU:s krav på ekologiskt producerad mat.