Att äta hälsosamt

Att äta hälsosamt handlar om att ge kroppen alla de näringsämnen den behöver men så lite som möjligt av sånt som kroppen inte har någon användning för eller som till och med kan vara skadligt. Enligt Världshälsoorganisationen WHO skulle över 80 procent av hjärt- och kärlsjukdomar, 90 procent av typ 2-diabetes och över 30 procent av all cancer kunna förebyggas med en kombination av mer fysisk aktivitet, bra mat och genom rökstopp. Men vad som är bra mat är svårt att veta då detta är något som ständigt debatteras. Rekommendationerna förändras över tid när nya forskningsrön presenteras.

De flesta forskare är överens om att ett högt intag av grönsaker och frukt och ett lägre intag av socker är positivt för hälsan. Fullkornsprodukter, baljväxter och nötter är också nyttiga. Hur mycket fett och vilka fetter som ska ingå i kosten har varit omdebatterat under senare år. Allt fler är också intresserade av specialdieter som till exempel 5:2, LCHF (lågkolhydratkost) och GI-metoden. Gemensamt för alla dessa dieter är att de verkar fungera bra för vissa individer och sämre för andra. Forskningsmässigt finns inget övergripande stöd för trenddieterna eftersom effekterna inte studerats i tillräckligt stor utsträckning.

Troligtvis är vad som är hälsosamt beroende av individuella förutsättningar. Att processad mat som innehåller mycket socker och konserveringsmedel är ohälsosamma är främst baserat på att de inte tillför kroppen tillräckligt med vitaminer, mineraler och fetter som kroppen kan använda. De så kallade tallriksmodellen är en bra riktlinje för hur en hälsosam diet ser ut. Den visar hur proportionerna mellan olika kategorier av mat bör se ut.