Matkultur?

Begreppet “matkultur” innefattar aspekter som länder, regioner, folkgrupper och tidsåldrar. En viss matkultur är den mat som förknippas med vissa grupper av människor på specifika geografiska platser vid en bestämd punkt i historien. Det här påverkas i sin tur av tillgången på olika råvaror, hur maten lagas och traditioner och regler kring mat och måltiden. Vad som för tillfället ses som hälsosamt och trendigt påverkar också hur matkulturen ser ut. Vissa matvaror eller matvanor som i vissa länder ses som åtråvärda kanske inte alls ses på samma sätt i en annan kultur eller under en annan tid.

Den som vill undersöka hur matkulturen i ett visst land förändras över tid kan leta upp gamla kokböcker. Kokböcker speglar den rådande matkulturen och vissa av maträtterna som ofta serverades i vardagen på exempelvis 70-talet finns inte alls kvar längre. För den som är väldigt intresserad av matkultur finns ett antal olika universitetskurser och program både i Sverige och utomlands. De som studerar matkulturer menar att hela samhället speglas i våra måltider och vad vi äter. Genom att studera matkulturen kan vi därför få reda på mer om oss själva och vår historia.