Matkultur?

Begreppet “matkultur” innefattar aspekter som länder, regioner, folkgrupper och tidsåldrar. En viss matkultur är den mat som förknippas med vissa grup